Sơ suất kế toán

Kinh nghiệm bạn cần và sự cống hiến bạn xứng đáng

Hãy nhờ đến những luật sư dày dạn kinh nghiệm để bảo vệ bạn và những người thân yêu của bạn. Nhận sự trợ giúp bạn cần ngay bây giờ.

  • Trường này là dành cho mục đích xác nhận và phải được giữ nguyên.

Kế toán viên cung cấp một loạt các lời khuyên và dịch vụ dựa trên tài chính bao gồm kiểm toán, ghi sổ kế toán và khai thuế. Về cơ bản có hai loại kế toán: tài chính và quản lý. Kế toán tài chính liên quan đến việc chuẩn bị các báo cáo tài chính mà doanh nghiệp sử dụng để thể hiện tình hình tài chính của mình với những người bên ngoài như nhà đầu tư, chủ nợ và khách hàng.

Kế toán quản lý liên quan đến việc xác định, phân tích và trình bày thông tin tài chính trong nội bộ doanh nghiệp hoặc cá nhân nhằm mục đích lập kế hoạch và ra quyết định.

Các cá nhân và doanh nghiệp có thể bị tổn hại tài chính lớn từ các sai sót trong cả kế toán tài chính và quản lý. Sơ suất kế toán là trường hợp kế toán phạm một sai sót hoặc làm sai các nguyên tắc kế toán gây ra tổn thất tài chính hoặc kết quả tiêu cực khác cho khách hàng. Kế toán viên có nghĩa vụ đối với khách hàng của họ là phải hành động theo các tiêu chuẩn nhất định và thực hiện cẩn thận trong việc chuẩn bị các tờ khai thuế, kiểm toán và các tài liệu tài chính khác.

Các câu hỏi thường gặp
Kế toán tài chính được điều chỉnh bởi những nguyên tắc nào?

Kế toán tài chính thường phải tuân theo các Nguyên tắc Kế toán được Chấp nhận Chung, còn được gọi là “GAAP.” Mục đích của GAAP là đảm bảo rằng báo cáo tài chính là minh bạch và nhất quán từ tổ chức này sang tổ chức khác. Tùy thuộc vào vị trí và phạm vi của các dịch vụ được cung cấp, các tiêu chuẩn khác cũng có thể được áp dụng.

Một số ví dụ về cách một kế toán có thể phạm sai sót?

Nói chung, bất kỳ hành động hoặc thiếu sót nào của kế toán viên không phải là điều mà một kế toán viên thận trọng hợp lý sẽ làm trong những trường hợp tương tự đều có thể là sơ suất. Một số ví dụ cụ thể bao gồm sai sót trong hồ sơ thuế, tư vấn thuế không chính xác, công bố thông tin không đúng trên bảng tài chính, không tiết lộ xung đột lợi ích hoặc không phát hiện gian lận trong quá trình kiểm toán.

Có một câu hỏi?
EnglishSpanishVietnamese