Sơ suất kỹ thuật

Kinh nghiệm bạn cần và sự cống hiến bạn xứng đáng

Hãy nhờ đến những luật sư dày dạn kinh nghiệm để bảo vệ bạn và những người thân yêu của bạn. Nhận sự trợ giúp bạn cần ngay bây giờ.

  • Trường này là dành cho mục đích xác nhận và phải được giữ nguyên.

Các cá nhân và doanh nghiệp dựa vào các kỹ sư và kiến ​​trúc sư để thiết kế và xây dựng những nơi chúng ta sống, làm việc và ghé thăm theo cách tuân thủ các tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất để đảm bảo an toàn cho họ. Các kỹ sư và kiến ​​trúc sư có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý nếu không tuân thủ quy tắc xây dựng, luật phân vùng cấp phép hoặc các quy định an toàn khác. Nếu một tòa nhà được phát hiện là không an toàn hoặc không chắc chắn, các kỹ sư và kiến ​​trúc sư đã cung cấp thiết kế và kế hoạch có thể phải chịu trách nhiệm. Ngoài ra, nếu một kỹ sư hoặc kiến ​​trúc sư xem xét các kế hoạch cho khách hàng để xác định tính hợp lý của cấu trúc, họ cũng có thể phải chịu trách nhiệm nếu hành động cẩu thả. Do tính chất công việc thường được thực hiện bởi các kỹ sư và kiến ​​trúc sư, các khiếu nại chống lại họ có thể liên quan đến thiệt hại tài sản và thương tích cá nhân do thiết kế sai sót gây ra.

Các hư hỏng chung

Các hư hỏng chung:

  • Thương tật nghiêm trọng
  • Tử vong
  • Thua lỗ
Các câu hỏi thường gặp
Texas có bất kỳ quy chế đặc biệt nào bao gồm việc kiện một kỹ sư vì sơ suất không?

Đúng. Theo Bộ luật Thực hành Dân sự & Biện pháp Khắc phục hậu quả của Texas, có một số yêu cầu thủ tục nhất định liên quan đến “bằng khen” phải được tuân thủ khi nộp đơn kiện các kiến ​​trúc sư, kỹ sư chuyên nghiệp và nhà khảo sát đất đai. Nếu các yêu cầu này không được đáp ứng, tòa án sẽ bác bỏ vụ kiện bất kể yêu cầu bồi thường có giá trị như thế nào.

Bằng khen là gì?

Bằng khen là một bản tuyên thệ của bên thứ ba có cùng giấy phép với người bị kiện với nội dung “bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót nào trong việc đưa ra lời khuyên, ý kiến ​​đánh giá hoặc một kỹ năng chuyên môn tương tự được tuyên bố là tồn tại”.

Điều gì xảy ra nếu bạn không nộp giấy khen đúng hạn?

Nếu không kịp thời cấp giấy khen thì tòa sẽ bác đơn kiện.

Có một câu hỏi?
EnglishSpanishVietnamese