Thương hiệu

Kinh nghiệm bạn cần và sự cống hiến bạn xứng đáng

Hãy nhờ đến những luật sư dày dạn kinh nghiệm để bảo vệ bạn và những người thân yêu của bạn. Nhận sự trợ giúp bạn cần ngay bây giờ.

  • Trường này là dành cho mục đích xác nhận và phải được giữ nguyên.

Hầu hết các công ty sử dụng nhãn hiệu như một cách để biểu thị thương hiệu của họ và thiết lập bản sắc công ty của họ. Khi một công ty cố gắng ăn cắp nhãn hiệu của người khác, hành vi đó được gọi là vi phạm nhãn hiệu, một hành vi vi phạm nghiêm trọng sẽ bị phạt nặng. Các luật sư về nhãn hiệu tại The Potts Law Firm giải quyết các vấn đề cụ thể về vi phạm nhãn hiệu một cách thường xuyên và có thể giúp khách hàng tự bảo vệ mình khỏi bị xâm phạm tài sản trí tuệ có giá trị này.

Các câu hỏi thường gặp
Các yếu tố cấu thành bảo hộ nhãn hiệu?

Bảo hộ nhãn hiệu mở rộng cho hầu hết mọi yếu tố xác định sản phẩm hoặc thương hiệu của công ty. Từ, ký hiệu và cụm từ chỉ là một vài loại nhãn hiệu. Bất cứ khi nào một công ty xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu của công ty khác, nó sẽ đặt tài sản tài chính và danh tiếng của họ vào tình thế rủi ro. Ngay cả khi vi phạm hoàn toàn là vô tình, hậu quả nghiêm trọng có thể phát sinh. Bằng cách hợp tác chặt chẽ với các luật sư chuyên ngành, các công ty có thể tránh được một vụ kiện tốn kém và bảo vệ thương hiệu của họ.

Nhiệm vụ chính của Luật sư nhãn hiệu là gì?

Mặc dù một số người có thể nghĩ rằng những luật sư này chỉ có giá trị trong các trường hợp vi phạm nhãn hiệu, nhưng họ thực sự hoàn thành một loạt các nhiệm vụ quan trọng khác. Một số trách nhiệm chính của luật sư nhãn hiệu bao gồm:

  • Giúp khách hàng chọn nhãn hiệu
  • Bảo lưu quyền đối với nhãn hiệu của khách hàng
  • Hỗ trợ khách hàng nghiên cứu quyền nhãn hiệu
  • Cung cấp lời khuyên cho khách hàng về đơn đăng ký nhãn hiệu của họ

Các luật sư thương hiệu tại The Potts Law Firm đội vô số loại mũ trong suốt một ngày làm việc điển hình. Việc kiện tụng về nhãn hiệu bao gồm nhiều vấn đề khác nhau và luật sư có thể giúp khách hàng của họ giải quyết các vấn đề pháp lý khó hiểu như vậy.

Tại sao cần hỗ trợ pháp lý?

Khi các công ty không tham khảo ý kiến ​​của luật sư về nhãn hiệu, họ sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại pháp lý. Các luật sư có phương tiện để điều tra nhãn hiệu được lên kế hoạch của một công ty và xác định xem nhãn hiệu đó đã thuộc về một tổ chức khác hay chưa. Nghiên cứu vô giá như vậy ngăn một công ty gặp phải một vụ kiện và mất quyền truy cập vào thương hiệu của mình. Để giữ cho mình được bảo vệ, các công ty nên nhờ đến sự trợ giúp của một luật sư chuyên ngành.

Các luật sư về nhãn hiệu của Công ty Luật Potts giúp khách hàng hiểu các quyền về nhãn hiệu và việc kiện tụng. Bằng cách tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia này, các công ty sẽ bảo vệ thương hiệu, danh tiếng và tài sản tài chính của họ.

Có một câu hỏi?
EnglishSpanishVietnamese