Quyền công dân

Kinh nghiệm bạn cần và sự cống hiến bạn xứng đáng

Hãy nhờ đến những luật sư dày dạn kinh nghiệm để bảo vệ bạn và những người thân yêu của bạn. Nhận sự trợ giúp bạn cần ngay bây giờ.

  • Trường này là dành cho mục đích xác nhận và phải được giữ nguyên.

Đạo luật Quyền Công dân - Một đạo luật liên bang được ban hành để thực thi và bảo vệ các quyền cá nhân cơ bản được bảo đảm bởi Hiến pháp Hoa Kỳ; cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tuổi tác hoặc tôn giáo. Luật này đảm bảo đối xử bình đẳng và nghiêm cấm sự phân biệt đối xử giữa các cá nhân trong nhiều môi trường khác nhau. Chúng bao gồm việc làm, giáo dục, nhà ở, bỏ phiếu, và hơn thế nữa. Nếu bạn cảm thấy rằng bạn có một vấn đề pháp lý về quyền dân sự, đừng ngần ngại gọi cho chúng tôi. Chúng tôi đã có kinh nghiệm của luật sư ở chế độ chờ để xem xét trường hợp của bạn. LIÊN HỆ để xem xét trường hợp miễn phí.

Các câu hỏi thường gặp
Luật Dân quyền là gì? 

Đạo luật Quyền Công dân là một đạo luật liên bang được ban hành để thực thi và bảo vệ các quyền cá nhân cơ bản được bảo đảm bởi Hiến pháp Hoa Kỳ; cấm phân biệt đối xử dựa trên chủng tộc, màu da, tuổi tác hoặc tôn giáo. Luật liên bang này có để bảo vệ những quyền đó.

Tôi có thể kiện về sự phân biệt đối xử nào?
  • Phân biệt tuổi tác
  • Phân biệt đối xử giới tính
  • Phân biệt chủng tộc
  • Kỳ thị tôn giáo
  • Phân biệt đối xử khi mang thai
Tôi sẽ phải trả tiền cho ai đó để xem xét trường hợp của tôi? 

Chúng tôi có luật sư sẽ xem xét trường hợp của bạn miễn phí.

Tôi có nên thuê luật sư không?

Nếu bạn cảm thấy rằng quyền dân sự của mình bị vi phạm, hãy nói chuyện với một trong những luật sư am hiểu của chúng tôi. Họ sẽ cho bạn biết nếu bạn gặp trường hợp và cách bạn có thể tiếp tục.

Có một câu hỏi?
EnglishSpanishVietnamese