Batami Baskin
Liên kết - Tranh chấp phức tạp
ĐÁP ỨNG
Batami Baskin
Liên kết - Tranh chấp phức tạp
Hồ sơ
Giáo dục
Tuyển sinh Bar
Danh dự và giải thưởng
Thành viên và Hiệp hội

Batami là luật sư cộng sự tại văn phòng Houston của chúng tôi trong Bộ phận Tố tụng Phức tạp. Batami thực tập tại một công ty luật tập trung vào các vụ kiện dân sự quốc gia, đại diện cho các khách hàng doanh nghiệp trong các vấn đề thương mại, trách nhiệm sản phẩm và thương tích cá nhân có mức độ tiếp xúc cao. Trước đó, Batami làm việc tại một công ty luật đại diện cho các cá nhân theo đuổi tranh tụng và trọng tài kinh doanh và việc làm. Cô đã nhận bằng đại học về Danh dự Kế hoạch II và Danh dự Kinh doanh từ Đại học Texas tại Austin và bằng luật của Trung tâm Luật Đại học Houston.

  • JD, Trung tâm Luật Đại học Houston, 2011
  • Cử nhân, Đại học Texas tại Austin, 2007
  • Texas, 2011
  • Tòa án Quận Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của Texas
  • Đoàn luật sư Houston
Có một câu hỏi?
EnglishSpanishVietnamese