Quoc-Bao (Jack) Ma
Luật sư -
Bộ phận tranh tụng phức tạp
ĐÁP ỨNG
Quoc-Bao (Jack) Ma
Luật sư -
Bộ phận tranh tụng phức tạp
Hồ sơ
Giáo dục
Tuyển sinh Bar
Danh dự và giải thưởng
Thành viên và Hiệp hội

Quoc-Bao “Jack” Ma là luật sư cộng sự tại văn phòng Houston của chúng tôi trong Bộ phận Tố tụng Phức tạp. Trước khi gia nhập Potts, Quốc-Bảo đã từng thực tập dưới trướng của Giám khảo danh dự Oscar Rodriguez-Fonts, Miami, Florida, và Thẩm phán danh dự Ann. B Harris, Marietta, Georgia. Với tư cách là một luật sư sinh viên, anh đã làm việc với Văn phòng Biện lý Quận Harris, Phòng khám Di trú, Phòng khám dành cho Trẻ vị thành niên và Phòng khám dành cho Người tiêu dùng.

  • JD, Trung tâm Luật Đại học Houston, 2020
  • BS, Đại học Houston, 2016

Texas

  • Hiệp hội luật sư trẻ Houston
  • Hiệp hội luật sư trẻ Texas
  • Hiệp hội luật sư người Mỹ gốc Á tại Houston
Có một câu hỏi?
EnglishSpanishVietnamese